• +84 (028) 710 99 246
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vì sao tôi chọn Khoa Công nghệ?

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Theo học tại Khoa Công nghệ, bạn sẽ được những gì?

 • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra, đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường lao động, hướng tới 100% sinh viên ra trường có việc làm.
 • Chương trình học thực tế, năng động, hội nhập với triết lý giáo dục “học tập thông qua trải nghiệm và dự án thực tế”;
 • Sinh viên học tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu về Công nghệ sinh học và được tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ kinh doanh, thương mại, quản lý;
 • Sinh viên vận dụng lý thuyết và kiến thức, kinh nghiệm từ quá trình trải nghiệm để tự thực hiện được dự án tốt nghiệp (ứng dụng và nghiên cứu) về một vấn đề cụ thể của xã hội tương ứng với ngành học.
 • Tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành được lồng ghép vào các môn học, giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành một cách tự nhiên, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;
 • Sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết, đảm bảo nhu cầu phát triển học thuật ở những bậc học cao hơn và hình thành khả năng tự học – tự nghiên cứu, học tập suốt đời.
 • Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, học tập nâng cao trình độ tại các trường ĐH quốc tế
 • 100% các môn học được giảng dạy trực quan, phối hợp với hệ thống e-learning giúp người học chủ động lĩnh hội kiến thức, nâng tầm số hóa, đáp ứng nền công nghiệp 4.0;
 • Cơ sở vật chất hiện đại, với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thự viện, phòng mô phỏng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 • Đào tạo miễn phí các kỹ năng chuyên nghiệp về quản trị và nghiên cứu khoa học.

Những cam kết của Trường ĐH Văn Lang đối với sinh viên Khoa Công nghệ

 • Có cơ hội nhận học bổng Doanh nghiệp với 20% học phí trong suốt 4 năm học tại Trường ĐH Văn Lang;
 • Nhận học bổng hằng tháng khi được chọn làm sinh viên tập sự, trợ giảng cho giảng viên trong Khoa;
 • Đảm bảo 100% sinh viên có học bổng nghiên cứu khoa học.

© 2022 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT