• +84 (028) 710 99 246
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Quản trị Công nghệ sinh học

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

       Ngành Quản trị Công nghệ sinh học lần đầu tiên được triển khai đào tạo trong cả nước tại Trường Đại học Văn Lang. Nhu cầu thực tế và cấp bách của xã hội được sử dụng làm chuẩn năng lực đầu ra cho việc xây dựng chương trình đào tạo. Ngành học này là sự tích hợp đa ngành gồm Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh để giải quyết bài toán cung – cầu khi phần lớn các doanh nghiệp trong Công nghệ sinh học đòi hỏi nguồn nhân lực phải đáp ứng được sự tích hợp này. Ngược lại, người tốt nghiệp ngành Quản trị Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Văn Lang sẽ có một năng lực cạnh tranh lớn trong thị trường lao động, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển thương hiệu của trường.

Mục tiêu đào tạo

      Tạo được nguồn nhân lực có khả năng thực hiện các công việc về kinh doanh, thương mại, và quản lý và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lĩnh vực gần khác.

Vai trò của Quản trị Công nghệ sinh học

      Công nghệ sinh học là một ngành có tính đặc thù cao, có tính chuyên sâu trong khoa học sự sống và được mặc định mang tính chất “công nghệ cao” hoặc “công nghiệp 4.0”. Sự phát triển nhanh chóng các thành tựu lớn trong công nghệ sinh học kéo theo sự phát triển kinh doanh trong lĩnh vực này. Do vậy, người làm kinh doanh, thương mại, quản trị trong lĩnh vực này cần phải nắm vững đồng thời 2 nhóm kiến thức và năng lực gồm (1) Công nghệ sinh học và (2) Quản trị - kinh tế - thương mại để có thể vận dụng giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, người lao động mới ra trường hiện nay chỉ đáp ứng được một trong hai nhóm kiến thức và năng lực được nêu trên.

      Do đó, sự ra đời của ngành Quản trị Công nghệ sinh học được kỳ vọng giải quyết vấn đề nêu trên và người tốt nghiệp ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí (kinh doanh – bán hàng, thương mại, dịch vụ, sản xuất, chất lượng, nghiên cứu, quản lý, giám sát, …) trong tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lĩnh vực gần khác.

Cơ hội việc làm

  • Chuyên viên kinh doanh sản phẩm thương mại;
  • Chuyên viên quản lý dự án phát triển – kinh doanh;
  • Chuyên viên sản xuất và quản lý sản xuất;
  • Chuyên viên quản lý chất lượng sản phẩm;
  • Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng;
  • Chuyên viên phát triển kinh doanh – thương mại điện tử;
  • Chuyên viên nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm;
  • Chuyên viên kiểm nghiệm;
  • Tự khởi nghiệp – đổi mới – sáng tạo.

Vui lòng gọi số: 0357.121.499, gặp Thầy Hoàng Khang để được tư vấn cụ thể.


© 2022 Khoa Công Nghệ. Phát triển bởi Phòng CNTT